تبلیغات
مهندسی عمران 91 پیام نور ایلام - معادلات الاغی!
جسارت به آقایون و خانوما نباشه. جنبه معادلات طنز گونشو در نظر بگیرید.
معادلات الاغی!
1701 15 3421139i188 m 576 معادلات الاغی
معادله ۱
انسان = خواب + خوراک + کار+ تفریح
الاغ = خواب + خوراک
پس:
انسان = الاغ + کار + تفریح
وبنابرین
تفریح – انسان = الاغ + کار
بعبارت دیگر
انسانی که تفریح ندارد = الاغی که فقط کار می کند
1701 15 3421139i188 m 859 معادلات الاغی
معادله ۲
مرد = خواب + خوراک + درآمد
الاغ = خواب + خوراک
پس
مرد = الاغ + درآمد
و بنابرین
درآمد – مرد = الاغ
بعبارت دیگر
مردی که درآمد ندارد = الاغ
1701 15 3421139i188 m 857 معادلات الاغی
معادله ۳
زن = خواب + خوراک + خرج پول
الاغ = خواب + خوراک
پس
زن = الاغ + خرج پول
وبنابرین
خرج پول – زن= الاغ
بعبارت دیگر
زنی که پول خرج نمی کند = الاغ
نتیجه گیری:
از معادلات ۲و۳ داریم:
مردی که درآمد ندارد = زنی که پول خرج نمیکند
پس:
فرض منطقی ۱: مردها درآمد دارند تا نگذارند زنها تبدیل به الاغ شوند..
و
فرض منطقی ۲: زنها پول خرج می کنند تا نگذارند مردها تبدیل به الاغ شوند.
بنابرین داریم …
مرد + زن = الاغ + درآمد + الاغ + خرج پول
و ازفرضهای۱و۲ نتیجه منطقی میگیریم که:
مرد + زن = دو تا الاغ که با هم به خوبی و خوشی زندگی میکنند!


تاریخ : دوشنبه 21 اسفند 1391 | 02:40 ق.ظ | نویسنده : رسول رضایی | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.